Riistanhoitotyö

Seura on kannustanut jäsenistöään harjoittamaan aktiivista riistanhoitotyötä valitsemalla vuosittain ko. työssä aktiivisemmiksi osoittautuneet jäsenet. Vuosittain on valittu talvikokouksessa sekä Riistamestari että Petomestari.

Riistamestariksi valinnan edellytyksenä on ollut, että kyseinen henkilö on tehnyt 00_hirviema_1600päättyneenä vuonna esimerkillisesti riistanhoitotyötä ja Petomestariksi valinnan edellytys on ollut, että valittu henkilö on osallistunut ja harjoittanut pienpetopyyntiä tehokkaasti ja esimerkillisesti.

Seura on rahoittanut riistanhoitotyötä avustamalla rahallisesti riistapeltojen rakentamista sekä ostanut hirvieläimille tarkoitettuja nuolukiviä hirvenpyyntiin osallistuneiden metsästäjien määrää vastaavasti.