Pienriista

Tyyne ja heinariRantsilan Riistamiehet ry:n alueella pienriistan pyynti on kohdistunut sekä jäniksen metsästykseen että myös vesi- ja metsäkanalintujen metsästykseen.

Metsäkanalintujen osalla on ollut jo pitkään voimassa sama pyyntikiintiö; yhteensä 5 kanalintua, joista yksi saa olla metso. Koppelo ja peltopyy ovat olleet rauhoitettuja. Seuran alueelle istutettua fasaania on saanut metsästää edellytyksellä, että on istuttanut fasaaneja seuran alueelle. Tästä poikkeuksena Kurunnevan riistamaa, jolla omat sääntönsä.