Pedot

ilves_800Yhdistys kannustaa jäsenistöään piepetojen pyyntiin ja nimeää vuosittain pyynnissä parhaiten menestyneen petomestariksi. Yhdistys on järjestänyt mm. loukuntekokurssin tukeakseen toimintaa.

Suurpetohavainnoista(Karhu, Susi, Ahma ja iIves) ja jälkihavainnoista yhdistys pyytää ilmoittamaan petoyhdyshenkilölle: Eero Vähä 050 3759123

Suurpetopyynnin säännöt:SAMSUNG

Johdettua seurue pyyntiä.

Seura nimeää tarpeellisen määrän johtajia.

Ensisijaisesti seuran jäsenten omat koirat. Kutsuttuna vieras koirakko.

Vierasluvalla seuran ulkopuolinen koira ja koiraohjaaja aseen kanssa, saa osallistua 1600_kettu_PICT0002seuran jäsenen kutsumana pyyntiin. Seurue päättää vieras koiran kutsumisesta.

Yhteyshenkilöt ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Pyyntiin halukkaat voivat ilmoittautua suoraan heille.