Metsästysluvat

20140913_001Metsästysseuran alueilla ovat oikeutettuja metsästämään seuranjäsenet sekä vierasluvan ostaneet yhdistyksen asettamien rajoitteiden(rauhoitusajat, rauhoitusalueet, rauhoitetut lajit, metsästys kiintiöt) mukaisesti. Rajoitteet asiakohtaisesti tarkistetaan kesäkokouksen yhteydessä. Näistä tarkemmin omilla sivuillaan.

Suurpetopyynnin säännöt:

Johdettua seurue pyyntiä. Seura nimeää tarpeellisen määrän johtajia. Ensisijaisesti seuran jäsenten omat koirat.

Kutsuttuna vieras koirakko. Vierasluvalla seuran ulkopuolinen koira ja koiraohjaaja aseen kanssa, saa osallistua seuran jäsenen kutsumana pyyntiin. Seurue päättää vieras koiran kutsumisesta.

Yhteyshenkilöt ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Pyyntiin halukkaat voivat ilmoittautua suoraan heille.

Kaikki pyyntiin osallistuvat, osallistuvat myöskin jälkien etsimiseen.

Ilveksen pyyntiin sitovat ilmoittautumiset 15.11 seuran sihteerin sähköpostiin. Nimi ja puh. numero.

Yhteyshenkilöt: Juha Kaurala, Jarmo Tuomela ja Eero Vähä