Metsästys

Rantsilan Riistamiehet ry:n alueilla ovat oikeutettuja metsästämään seuranjäsenet sekä vierasluvan ostaneet yhdistyksen asettamien rajoitteiden mukaisesti. Rajoitteet asiakohtaisesti tarkistetaan kesäkokouksen yhteydessä ja päivitetään alla oleville sivuille:

Vierasluvat

Kiintiöt ja rauhoitusalueet

Saalisilmoitus ohjeet

Rantsilan Riistamiehet ry:n alueella pienriistan pyynti on kohdistunut sekä jäniksen metsästykseen että myös vesi- ja metsäkanalintujen metsästykseen.

20141101_135210_raj_8002000-luvulla hirvilupamäärät kasvoivat 80:stä hirvenkaatoluvasta huippuvuosien yli 200:n hirvenkaatolupaan, kunnes 2012 lähtivät voimakkaaseen laskuun.

Hirvikannan laskuun on vastattu rajaamalla metsästysaikaa sekä luomalla sääntelyä saalistettaviin eläimiin.

Metsäkauriin pyynti aloitettiin seuran alueella vuonna 2000. Aluksi kaurista pyydettiin kiintiöillä, välissä vapaasti. Tällä hetkellä käytäntönä on, että seura määrittää kiintiön, jonka puitteissa kaurista saa pyytä vapaasti niin kauan kuin seuran kiintiötä on jäljellä. Muistathan varmistaa kiintiön tilanteen ennen pyyntiä! Lue lisää kohdasta Kiintiöt ja rauhoitusalueet.

Pedot

ilves_800Yhdistys kannustaa jäsenistöään piepetojen pyyntiin ja nimeää vuosittain pyynnissä parhaiten menestyneen petomestariksi. Yhdistys on järjestänyt mm. loukuntekokurssin tukeakseen toimintaa.

Suurpetohavainnoista (karhu, susi, ahma ja iIves) ja jälkihavainnoista yhdistys pyytää ilmoittamaan petoyhdyshenkilöille (tarkista yhteystiedot Yhteystiedot-sivulta).

Suurpetopyynnin säännöt:SAMSUNG

  • Johdettua seurue pyyntiä.
  • Seura nimeää tarpeellisen määrän johtajia.
  • Ensisijaisesti seuran jäsenten omat koirat. Kutsuttuna vieras koirakko.

Vierasluvalla seuran ulkopuolinen koira ja koiraohjaaja aseen kanssa, saa osallistua seuran jäsenen kutsumana pyyntiin. Seurue päättää vieras koiran kutsumisesta.